Khóa học tiếng Nhật dành cho Doanh Nghiệp

ABA cung cấp các chương trình đào tạo chuyên nghiệp cho nhân viên của các Doanh Nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam.
Chúng tôi cung cấp các chương trình giảng dạy kỹ năng tiếng Nhật mà công ty của bạn mong muốn dạy cho nhân viên mình.
Dựa trên những vấn đề đã bàn bạc thảo luận trước giữa hai bên, ABA sẽ thiết kế và cung cấp chương trình đào tạo độc quyền dành cho Doanh Nghiệp, với nội dung và thời gian phù hợp với từng Doanh Nghiệp.

企業向け日本語習得コース

Quy trình thực hiện trước khi bắt đầu đào tạo

1

Tư vấn, Giải đáp những thắc mắc của Doanh Nghiệp

2

Hai bên gặp gỡ để thảo luận, trao đổi

3

Nắm bắt được mong muốn của Doanh Nghiệp
Lắng nghe nhân viên

4

Đưa ra chương trình đào tạo chuyên nghiệp

5

Kí hợp đồng

6

Bắt đầu chương trình đào tạo

Sau khi hoàn thành xong khóa đào tạo, chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp chương trình đào tạo học online cho nhân viên khi họ được cử sang Nhật Bản làm việc theo nguyện vọng của công ty.

Đừng do dự,
hãy liên hệ ngay với chúng tôi!